Zpráva o konání letního tábora 87. PS Javor v Předboři u Choustníka v termínu

12.08. – 02.09.2000 (3. turnus)

V této zprávě bychom Vám rádi v několika bodech přiblížili způsob práce a organizaci 3. turnusu letního tábora, který provozuje 87. PS Javor se sídlem na Praze 10 v Bělocerkevské 3.

1. Táboroví pracovníci:

Helenka

2. Kolektiv vedoucích:

všichni táboroví pracovníci prošli před táborem školením zaměřeným na následující oblasti:

příprava tábora probíhala již od listopadu 1999 (schůzky k táboru se konaly přibližně 2× do měsíce)

3. Umístění tábora a ubytování:

Táborová základna (dřevěný srub) je situovány na louce u kraje lesa. Z druhé strany je tábor ohraničen Černovickým potokem. V blízkosti tábora je rybník, ve kterém je možno se koupat.

4. Děti:

 

Barbucha

Adélka

 

Barbora


věková struktura:

počet dětí: 36
počet oddílů: 4

5. Zdravotní stav dětí na táboře:

 

6. Program tábora:

Meče představují následující rytířské vlastnosti:

Sílu, Rozum, Odvahu, Čest, Víru. V rámci těchto vlastností byly rozděleny jednotlivé etapy pro přípravu jednotlivým hrabstvím - Kent, Mercion, Essex, Dorset – pátý meč náležel šlechtě.

7. Práce oddílů:

Brod

 

Oddíl na puťáku

Oddíl na puťáku

Vaření na puťáku

 

Boj oddílů

oddíl na puťáku

vaření

 

návrat

8. Jídelníček a pitný režim:

9. Celkové hodnocení:

Za 3. turnus Mgr. Tereza Knytlová – hlavní vedoucí tábora pro rok 2001

tel: 02/ 333 789 33

="JUSTIFY">Za 3. turnus Mgr. Tereza Knytlová – hlavní vedoucí tábora pro rok 2001

tel: 02/ 333 789 33