WESTEC 99

 

Letošní tábor ve Vestci proběhl od 1. do 18. července. Zúčastnilo se ho 12 táborových pracovníků a 50 Táborová kuchynědětí. Děti byly rozděleny do čtyř oddílů, které měl na starosti vždy jeden vedoucí spolu s instruktorem. Oddíly se podíleli na službách, které zajišťovali chod tábora jako např. příprava dřeva, pořádek v táboře příprava stravy pod dohledem kuchaře, noční hlídky atd.

Na táboře byla hrána hra "Western City", jejíž začátek byl poněkud netradiční, protože osadníci si na pozemku museli nejprve postavit město (tábor). Děti tedy přišly na louku, kde stála pouze kuchyně a dva vojenské stany. Musely si proto stany postavit sami. A opravdu během odpoledne bylo vše postaveno a večer usínal každý ve své posteli.

Město (tábor) tvořilo náměstí a čtyři ulice. Každá ulice měla svůj název a bydlel v ní jeden oddíl. Táborový pracovníci (městská rada) bydleli na náměstí. Děti (osadníci) měly za úkol, aby se jejich osada byla uznána městem. Táborová vývěskaProto musely být splněny některé podmínky státu Westec, jako bezpečné cesty, dráha, telegraf, banka, pošta atd. Město dále žilo svým nudným životem, jako rýžováním zlata, chytáním nebezpečných zločinců, bojem o pozemky, lovem zvěře, potyčkami s Indiány, evakuací města, volbami starosty atd. Pro případ nenadálého nebezpečí obdržel každý osadník od města revolver vyrobený zbrojovkou "Igra". Součástí hry byly i odborky (rekvalifikační kursy) jako stopař, prospektor, krupiér, barman spod.

V rámci života města byla zřízena speciální bezpečnostní skupina "Patrola" kde se sdružovali nejzdatnější osadníci (děti 14 - 15 let). Tyto děti měly v době, kdy ostatní užívali volna, svůj vlastní fyzicky a psychicky náročnější program např. speciální hry, slaňování, jízda na kanoi apod. Za to platily odpovědností za různé práce, speciální službou a dalšími výmysly starosty (hlavního vedoucího tábora).

Za jednotlivé hry, práce, odborky, bodování a služby získávali osadníci táborové peníze vyplácené "městskou bankou". Patrola měla navíc fixní plat. Vydělané peníze pak byly utráceny v koloniálu, saloonu a kasinu.

Mimo táborové hry koupání a výletů za pomoci nohou a kol se děti jako každý rok učily jezdit na Vaření na výletě pomocí nohoukoních. Svou Výlet pomocí nohoujezdeckou zručnost pak zúročily v "loudově rodeu" pořádaném přímo guvernérem státu Westec (majitelem farmy).

 

Co si děti na začátku tábora postavily, to si na konci tábora musely zbourat a tak jsme poslední víkend složili tábor a vyklidili louku.

Pytlák

 

ce="Times New Roman" size="3">