1. TURNUS

V letošním roce se táboroví pracovníci prvního turnusu rozhodli vytěžit něco z bohaté minulosti jihočeského kraje a svoji celotáborovou hru zaměřili na historii pánů z rodu Růže.

Celý rok jsme se poctivě připravovali, studovali historické materiály a sepisovali vlastní hru. Oddíly jsme rozdělili podle historických pramenů na pět rodů: pány z Rožmberka, Hradce, Landštejna, ze Stráže a Ústí a na pány rodu Víkovců.

Ne všechno ve hře pochopitelně bylo přísně historicky správné, ale dětem jisté drobné odchylky nevadili a hrou žili od prvních okamžiků po vyhlášení. Výroba dobových oděvů, rodových korouhví, zbraní a podobné doprovodné akce programu je zabavila natolik, že neměli čas ani zlobit či si stýskat.

Přálo nám také počasí, takže veškerý program nenarušily ani nemoci či, s jednou drobnou výjimkou, úrazy. Takhle nečinnou zdravotnici snad ještě žádný tábor v republice nepoznal…

Vrcholem snažení o získání rodových držav byl, tentokráte výjimečně čtyřdenní, puťák na bývalá šlechtická sídla všech rodů. Táborníci, či spíše bojovníci, se tak dostali mnohdy i výrazněji dále, než při klasických puťácích a vraceli se velmi nadšeni.

Poslední týden pak nečekaná a neplánovaná vložka, vyplývající přímo z nečekaného výsledku jedné bojové hry a znamenající sesazení českého krále z trůnu a nastolení vlády bavorských knížat, přinesla neuvěřitelně dramatický a úžasný závěr, který bychom sami lépe nezrežírovali a byl odměnou i pro nás, kteří jsme tuto hru připravovali.

Překvapení se dočkali také rodiče při našem příjezdu z tábora. V dobových kostýmech za zvuků originální barokní hudby se představili bojovníci rodů pánů z Růže v celé své kráse a názorně tak svým drahým předvedli, jak po celé tři neděli žili a čím se bavili. Nadšení dětí i překvapení rodičů nám dává sílu do přípravy dalšího tábora, na které již usilovně pracujeme a na který Vás, či vlastně Vaše potomky, srdečně zveme.

Karel Líbal, Carlos – hlavní vedoucí 1. turnusu