Drakkary na výpravě

         Již dlouho stateční Vikingové zaháleli prací na polích a kolem dobytka, proto všichni nadšeně uvítali výzvu Švédského krále k účasti na nejdelší výpravu v dějinách Vikingů. Vikingové se shromáždili v královském městě Chebeku. Protože mělo jít o výpravu značně náročnou, směli se jí zúčastnit jen ti nejlepší z nejlepších a tak probíhaly již tradiční zkoušky jako hod kmenem nebo pití z bečky atd.. Až pak mohla vyplout výprava devíti vikingských lodí. Vikingy povzbuzovalo i to, že za každý den úspěšné plavby a zejména obsazení nového území jim bude vyplácen tučný žold.

         První větší zastávka proběhla v Galii. Tady již byli Vikingové dříve a jejich pověst natolik rozšířená, že se Galové rozprchli, jakmile uviděli na obzoru lodě s dračími hlavami. Obsazení tohoto území díky tomu proběhlo bez větších šarvátek. Jedinou těžkostí bylo pouze stádo divokých koní, kteří usoudili že vikingský tábor je ta nejlepší pastvina v okolí a tak trochu poničili některé zásoby. Vikingové nakonec koně zahnali. doplnili vodu a zásoby, vztyčili vlajku nad obsazené území ve jménu švédského krále a vyrazili na západ vstříc dalšímu dobrodružství.

         Po delší plavbě Vikingové narazili na další území s opuštěnou keltskou osadou. Podle informací dřívějších výprav se mělo jednat o Anglii. Kromě zbytku osady nedaleko kotvila cizí vikingská loď. Protože jejich posádka vlastnila nevychovaného psa, bylo i toto území zabráno ve jménu švédského krále.

         Cestou k Irskému ostrovu se z vln vynořil neznámý ostrov, který se rozhodl náčelník prozkoumat. Při přirážení ke břehu bohužel jedna z lodí najela na mělčinu a bylo jisté, že se zde výprava dva dny zdrží. Část Vikingů se věnovala opravě a zbytek vyrazil na průzkum ostrova. Nad jedinou řekou se zde zvedala keltská tvrz s osadou. Vikingové nepozorovaně vnikli dovnitř a zjišťovali jakou silou osada disponuje, kolik má obyvatel, jak je bohatá atd.. pro případ obsazení. Před odjezdem ostrov Vikingové pojmenovali podle zalomení řeky pod tvrzí jménem "Loket" a na znamení zabrání území vztyčili vikingskou vlajku.

         Irský ostrov přivítal Vikingy nevlídným počasím. Vikingové zde navštívili keltské město Varyi. S tímto městem severské národy čile obchodují, proto bylo od drancování upuštěno a Vikingové se zde několik dní věnovali výměnnému obchodu. Aby dostáli slibu švédskému králi, bylo zabráno území na sever od Varye.

         Další plavba vedla na severozápad až k ostrovu, který náčelník pojmenoval "Island". Někdo sice remcal, že to není moc originální, ale nikdo se tomu příliš nevěnoval. Před ostrovem se dostala celá výprava do ledové bouře, která poškodila jednu loď' a druhou téměř potopila.Bylo jasné, že zde se Vikingové zdrží déle než počítali. Po opatření potřebného materiálu byly zahájeny opravy. Chvíli mezi prací si Vikingové krátili jízdou zručnosti na nedalekých peřejí a lenošením. Nakonec se přece jen podařilo lodě opravit a spustit na moře. A tak mohla být na novém území opět vztyčena vlajka a vyrazit do neprozkoumaných vod.

         Další země byla natolik nehostinná, že se zde Vikingové chtěli zdržet co nejméně. Všude kolem byly nehostinné pláně pokryté sněhem s minimálním přírodním bohatství. Protože si náčelník neustále poroučel grog. byla pojmenována "Grónskem". Ráno zde Vikingové narychlo vztyčil vlajku a výprava odrazila od břehů.

         Po nejdelší plavbě bez přistání se na obzoru ukázala obrovská rozloha pevniny. Vikingové již skoro ani nedoufali, že ještě nějakou zemi uvidí. Po přistání bylo území obsazené Vikingy plné obyvatel podivných národů, které Vikingové nejen nikdy neviděli, ale i o nich neslyšeli. Bylo to nejvzdálenější území obsazené ve jménu švédského krále. Vikingové věděli, že jejich výprava je u konce a čeká je už jen cesta domů do Švédska. Objevili Ameriku!

Pro budoucí generace sepsal Pytlák-jediný, který z výpravy uměl malovat slova.


  Tábor proběhl 28. 7. - 11.8. 2001 na řece Ohři v úseku Cheb - Klášterec nad Ohří. Zúčastnilo se ho 10 dětí a 6 táborových pracovníků.
   V Kanoích typu " Vydra" pluly dvoučlenné posádky, veškerý materiál byl vezen v lodích. Vařeni probíhalo na otevřeném ohni, spalo se v moderních expedičních stanech.

Pro rok 2002 je v rámci tábora plánován sjezd Lužnice. Přidejte se!