Logo Zápis ze schůze
za správnost Mgr. Jan Mareš
87. PS „Javor“
www.javor87.cz
Schůze Kde Dne Od - do
Rada PS 050117 Skupina 17.1.2005 18:40 - 20:05
Účast
16 členů Rady PS z 18  
Projednáváno
 • 1. Zahájení (18:40 - 18:50)

 • 2. Registrace 2005 (18:50 - 19:10)
  a) registrace pracovníků
  Schůze rady 87. PS vzala na vědomí stav registrace pracovníků skupiny - 18 členů Rady + 18 dalších členů kolektivu.
  b) registrace oddílů
  Schůze rady 87. PS vzala na vědomí stav registrace - skupina má 5 oddílů a celkem 184 členů. Oddíloví vedoucí odevzdali registrační listy oddílů a upřesnili seznamy členů.
  c) registrace skupiny
  Schůze rady 87. PS uložila (16-0-0) J. Červenkovi
  - zpracovat registraci skupiny a odevzdat ji do 31.1.2005 do kanceláře POP
  - zajistit včasné zaplacení příspěvků na rok 2005 za skupinu.

 • 3. Zpráva o hospodaření 87. PS v roce 2004 (19:10 - 19:30)
  Schůze rady 87. PS vzala na vědomí stav majetku skupiny a schválila (16-0-0) hospodářský výsledek roku 2004.

 • 4. Různé (19:30 - 19:50)

 • 5. Diskuse (19:50 - 20:00)
  Schůze rady 87. PS projednala plán vzdělávání pořádaného skupinou v roce 2005 a uložila (16-0-0) vedení PS uspořádat kurs Minima, na němž bude umožněno samostudium a podmínkou absolvování bude účast na závěrečném výjezdu Školy instruktorů a úspěšné složení zkoušek.

 • 6. Závěr (20:00 - 20:05)
  Příští schůze kolektivu 87. PS se uskuteční 31.1.2005 od 18,30

 • Projednáno
 • Neprojednáno
© 87. PS „JAVOR“, POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Vytvořeno 87. PS „Javor“