interní dokument PŘÍSNĚ TAJNÉ
    HLÁŠENÍ O PROJEKTU SG

   Projekt s krycím názvem StarGate byl oficiálně započat dne 28.6. 2003. Jeho primární úlohou bylo zprovoznění Hvězdné brány, výcvik speciálních jednotek a průzkum cizích světů včetně fauny a flory.
Jak však vyplývalo ze směrnice 8-14, jedním z prvořadých poslání projektu bylo nalézt nové technologie proti případným mimozemským agresorům na vyšší technické úrovni.

Základna SGC
Detail: kuchyň
Základna SGC

   První a druhý den byli převeleni do základný SGC naši nejlepší vojenští pracovníci. Každý podstoupil tvrdé příjmací testy (celkem 7), aniž by věděl o poslání projektu. Nevhodní jedinci byli odveleni zpět. Zbytek byl rozdělen do SG týmů 1 až 4.

Příjmací testy Příjmací testy Příjmací testy

   Třetí den byla přijatým vojákům odtajněna část spisu SGP-I-v7 a udělena (nehledě na jejich předešlé zásluhy mimo SGC) hodnost VOJÍN. Vedoucím dnů byly předány důležité formuláře a vysvětleny povinnosti s nimi spojené.
Dále bylo potřeba na základě zprávy Velitelství letectva zajistit odborný výcvik členů SG týmů. Jak udávala zpráva, možnosti byly následující: Navigace - topografie, Zdravověda, Starověké jazyky, Přírodověda, Astronomie, Technika, Přežití.

Výcvik odbornosti:
Technik

   V následujcích dnech byl dokončen speciální výcvik a vojáci absolvovali závěrečný test svých odborných schopností na krátkém okruhu okolo základny.
Zároveň byl ustanoven tým SGS, složený ze starších členů SG jednotek, pro plnění závažných misí a úkolů. U týmu SGS byly prohloubeny znalosti o přežití v přírodě a započat výcvik sebeobrany.

   Vojáci byli při dalším pobytu v SGC seznámeni s okolím a provedli výzvědný průzkum v nedalekém městě, zda nebyl projekt vyzrazen civilnímu obyvatelstvu.
Mezitím byla instalována brána. Břed jejím zprovozněním byla uskutečněna výprava zpět do Egypta na místo nálezu brány, kvůli chybějcím ovládacím znakům. S menšími potížemi se podařilo nalézt všech 16 znaků.

   Když konečně přišlo oficiální povolení od prezidenta, byl spuštěn řídící program brány. Po odstranění několika chyb v programu se nám konečně otevřely dveře do dalších světů. K zjištění neznámého prostoru za hranicemi brány, byla nejdříve vyslána sonda.

Hvězdná brána
a sonda

   Další den byla opět brána otevřena, avšak s vyslanou sondou byl ztracen kontakt. Zasedl krizový štáb a rozhodl o vyslání týmu SGS. Vrátil se pouze jeden člen. Byly napadeni. Opět zasedl krizový štáb a byla uspořádána záchranná mise. Podařilo se nám zachránit SGS beze ztrát i přesto, že protivníci byli vůči našim zbraním imuní.

Hlášení z P2X

   Další průchod bránou nebyl opět bez problémů. Týmy se dostaly do mezidimenzionálního uzlu, skrz který bylo možné vyjít pouze skrz složitý labirynt plný nekonečných smyček.

   Pro odreagování od náročného cestování bránou byl uspořádán vojenský festival. Vedle všech SG týmů zde vystoupili i jednotlivci (např. step, hudební produkce, exhibice s diabolem). Samozřejmě se zde i prezentovali i důstojníci. Festival byl zakončen HHH (tzv. Hlasitým Hromadným Halekáním neboli zpěvem) u ohně.
Před večerkou byl ještě prozkoumán nalezený krystal (z mise SGS).

   Při probuzení následujcího rána záhadným způsobem osleplo 90% členů SGC. Byly naprosto odkázáni na zdravé vojáky. Záhadu onemocnění se podařilo rozluštit před obědem... po navrácení krystalu slepota ustoupila.

Ranní hygiena Snídaně

   Večer nás vyrušila mimozemská aktivace brány. Bylo to výzkumné středisko na P3X. Napadli je a vyřadili kyslíkový generátor z provozu. Týmy si vzali skafandry a náhradní nádrže s kyslíkem a uprostřed noci se vydali na pomoc.

   Po přeložení starých textů jsme se dozvěděli více o agresivní mimozemské rase - Goauldech. V dalekém vesmíru prý proti nim existuje zbraň, zbavujcí je jejich nesmrtelnosti.
Tak tedy místo sedmi byla brána aktivována pomocí osmi symbolů a týmy se vydali na dlouhý průzkum vzáleného světa.

Výprava za zbraní

   Po čtyřech dnech pátrání byl nalezen starý svitek s návodem na výrobu zbraně.
Večer po návratu se slavily Vánoce (jak vyšlo v rozkaze).

Vánoční hostina

   Pro lepší přípravu na závěrečný boj, byla uspořádána hra na válku. Všechny týmy obdržely zapečetěné obálky s rozkazy a vyrazily každý jiným směrem. V rámci cvičení přespaly mimo základnu ve vlastnoručně vybudovaných základnách.

   Základna z P3X si zažádala o nový kyslíkový generátor, a tak byl vypraven transport.

Hlášení z P3X

   Nakonec, poté co se vědeckému oddělení podařilo vyrobit potřebné součástky k sestrojení zbraně a SG-týmy po kontaktu s mimozemskou rasou Asgardy přinesly základní konstrukci, byla naposled otevřena hvězná brána na válečné tažení proti Goauldům..

Válečná mise Bitva s Goauldy Apofis

   Bitva dopadla úspěšně a nebezpečí hrozící z druhé strany brány bylo zažehnáno. Projekt byl na dobu neurčitou uzavřen.