Logo Zápis ze schůze
za správnost Martin Šťastný
87. PS „Javor“
www.javor87.cz
Schůze Kde Dne Od - do
Rada 070122 Skupina 22.1.2007 18:30 - 19:45
Účast
Martin  Čada , Jindřich  Červenka , Sára  Frielanderová , Barbora  Karásková , Monika  Knopiková , Ondřej  Koubek , Petr  Kučera , Jan  Mareš , Petr  Maršík , Petr  Melichar , Markéta  Patáková , Jana  Šťastná , Martin  Šťastný , Roman  Šťastný , Klára  Štefanová ,

Přítomen-a Omluven-a
 
Projednáváno
 • 1. Zahájení, přivítání, volba orgánů schůze (18:30 - 18:40)
  1. Účast
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí přítomnost 15 členů Rady 87. PS z 18.
  2. Volba ověřovatele zápisu
   Schůze Rady 87. PS zvolila (14-0-1) ověřovatelem zápisu M. Šťastného.


 • 2. Volba dalších členů PRP a delegátů 87. PS na VI. VZ Pionýra (18:40 - 18:50)
  Schůze Rady 87. PS zvolila
  1. dalšími členy PRP (kromě J. Červenky, zvoleného na Výročním zasedání) M. Čadu a P. Melichara (13-0-2).
   Příští schůze PRP se bude konat 1.3. od 17 hodin v ZŠ Jindřišská.
  2. delegáty VI. Výročního zasedání Pionýra 24.11.2007 J Červenku a P. Melichara (13-0-2).


 • 3. Hospodaření (18:50 - 19:10)
  1. Výsledek hospodaření 2006
   Schůze Rady 87. PS
   1. vzala na vědomí výsledek hospodaření v roce 2006 ve výši -56.551,88 Kč,
   2. schválila (15-0-0) hospodaření 87. PS za rok 2006 a úhradu ztráty ze základního jmění skupiny.
  2. Rozpočet 87. PS na rok 2007
   Schůze Rady 87. PS schválila (15-0-0) předložený návrh rozpočtu ve výši 759.000,- Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
  3. Brigády Předboř
   Schůze Rady 87. PS připomněla všem členům skupiny, že termín jarní brigády je 18.-20.5.2007


 • 4. Akce do září 2007 (19:10 - 19:20)
  Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí konání následujících akcí schválených Výročním zasedáním:
  1. Ledová Praha
   2.-4.2., ZŠ Květnového vítězství; Z: P. Melichar
  2. Jarní výlet
   17.3., Z: J. ŠŤastná
  3. Velikonoce
   5.-9.4., Předboř, Z: E. Čechová
  4. Skupinový sraz
   přesný termín zatím neurčen, Český ráj, Z: P. Hedánek + OV
  5. Bambiriáda
   24.-27.5., Královská cesta, zájemci především z řad studentů (budou uvolněni)
  6. MDD
   1.6., ZŠ Jakutská, Z: OV
  7. Podzim s Javorem
   8.-9.9., Radlík, Z: VPS
  Kromě toho každý oddíl uspořádá na jaře 2007 alespoň jednu akci. Z: OV


 • 5. Tábory 2007 (19:20 - 19:30)
  1. stav přípravy
   Schůze 87. PS vzala na vědomí, že v letošním roce jsou připravovány 3 turnusy LT v Předboři
  2. www stránky
   1. zápisy z roku 2006
    mají všichni
   2. pro rok 2007
    mají turnusy nadále k dispozici prostor v rámci skupinových stránek, kam mohou přidávat zápisy prostřednictvím administračního rozhraní
  3. schůzka s HVT a HT
   se uskuteční 29.1. od 18,30 hodin


 • 6. Různé (19:30 - 19:40)
  1. Registrace 2007
   Schůze Rady 87. PS projednala stav registrace a připomněla úkoly zadané na schůzi vedení 9.1.
  2. Výstava P. Maršíka
   Vernisáž výstavy obrazů P. Maršíka se uskuteční 2.2.2007 od 17,30 na adrese Legerova 20, Praha 2.


 • 7. Příští schůze kolektivu (19:40 - 19:45)
  se uskuteční 5.2.2007 od 18,30

 • Projednáno
 • Neprojednáno
© 87. PS „JAVOR“, POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Vytvořeno 87. PS „Javor“