Logo Zápis ze schůze
za správnost Petr Hedánek
87. PS „Javor“
www.javor87.cz
Schůze Kde Dne Od - do
Rada PS 060116 Skupina 16.1.2006 18:30 - 20:30
Účast
Martin  Čada , Jindřich  Červenka , Petr  Hedánek , Kristýna  Charvátová , Petr  Kučera , Jan  Mareš , Petr  Maršík , Markéta  Patáková , Tomáš  Richter , Petra  Stejskalová , Jana  Šťastná , Klára  Štefanová ,

Přítomen-a Omluven-a
 
Projednáváno
 • 1. Zahájení, přivítání, volba orgánů schůze (18:30 - 18:40)
  1. Účast
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí přítomnost 12 členů Rady 87. PS ze 17 + 2 hostů.
  2. Volba ověřovatele zápisu
   Schůze Rady 87. PS zvolila (11-0-1) ověřovatelem zápisu P. Hedánka.


 • 2. Volba dalších členů PRP (18:40 - 18:50)
  Schůze Rady 87. PS zvolila (9-0-3) dalšími členy členy PRP (kromě J. Červenky, zvoleného na Výročním zasedání) M. Patákovou, I. Podrackou a P. Stejskalovovu.
  Příští schůze PRP se bude konat 23.2. od 17 hodin v ZŠ Jindřišská.


 • 3. Hodnocení pracovníků PS (18:50 - 19:00)
  Schůze Rady 87. PS projednala a vzala na vědomí zásady Kreditového ohodnocení pracovníků 87. PS


 • 4. Hospodaření (19:00 - 19:15)
  1. Výsledek hospodaření 2005
   Schůze Rady 87. PS
   vzala na vědomí výsledek hospodaření v roce 2005 ve výši +13,744,44 Kč,
   schválila (12-0-0) hospodaření za rok 2005 a převedení výsledku do základního jmění skupiny, jakož i odpis nedobytných pohledávek za příspěvky ve výši 400 Kč (J. Růžička a Z. Šafránková) a
   vyslovila poděkování T. Hamouzovi za výkon funkce hospodáře.
  2. Nákup pozemku
   Schůze Rady 87. PS projednala možnost nákupu sousedního pozemku v Předboři (s ohništěm), schválila (12-0-0) jeho nákup v předpokládané výši 25 tis. Kč a pověřila (17-0-0) P. Hedánka zahájením jednání s p. Markvartem.
  3. Stavba umývárny
   Schůze Rady 87. PS ustavila pracovní skupinu pro příprava projektu ve složení P. Maršík a P. Hedánek a vyzvala všechny členy skupiny k podávání návrhů.
   Schůze Rady 87. PS připomněla všem členům skupiny, že termíny brigád jsou 24-26.3., 7.-9.4. a 19.-21.5.


 • 5. Akce do září 2006 (19:15 - 19:30)
  Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí konání následujících akcí schválených Výročním zasedáním:
  1. Ledová Praha
   3.-5.2., ZŠ Květnového vítězství; Z: I. Podracká
  2. Jarní výlet
   18.3., Z: H. Horáková
  3. Velikonoce
   13.-17.4., Předboř, Z: J. Mareš, K. Štefanová
  4. Skupinový sraz
   2.-4.6., Český ráj, Z: P. Stejskalová + OV
  5. Bambiriáda
   25.-28.5., Vítkov, zájemci především z řad studentů (budou uvolněni)
  6. MDD
   1.6., ZŠ Jakutská, Z: OV
  7. Podzim s Javorem
   9.-10.9., Radlík, Z: VPS


 • 6. Tábory 2006 (19:30 - 19:40)
  1. stav přípravy
   Schůze 87. PS vzala na vědomí, že v letošním roce jsou připravovány 4 tábory - 3 turnusy v Předboři + vodácký tábor.
  2. www stránky
   1. zápisy z roku 2005
    má doposud pouze 2. turnus. Schůze Rady 87. PS vyzvala ostatní HVT, aby urychleně splnili úkol z Výročního zasedání.
   2. pro rok 2006
    budou mít turnusy k dispozici prostor v rámci skupinových stránek, kam budou moci přidávat zápisy prostřednictvím administračního rozhraní
  3. schůzka s HVT a HT
   se uskuteční 23.1. od 19 hodin


 • 7. Vzdělávání (19:40 - 19:50)
  1. Škola instruktorů
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí přípravu školy instruktorů v roce 2006:
   - přihlášeno 11 zájemců, 1 ještě v jednání
   - zahájení 22.2., pak 8x každou středu 17 - 20
   - výjezdy 31.3.-2.4. a 28.4.-1.5.
  2. Školení OV
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí, že pro nezájem nebude uspořádáno školení pro pokročilé OV.
  3. Vzdělávání táborových pracovníků
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí, že všichni HV i ZT mají potřebnou kvalifikaci. Školení HT uspořádá hospodářka PS po dohodě s nimi.


 • 8. Různé (19:50 - 20:00)
  1. Poselství 2006
   Schůze Rady 87. PS vzala na vědomí konání akce Poselství 2006 v termínu 6.-8.5. v Praze a dopis od předsedy PRP a vyzvala zájemce, aby se přihlásili k účasti.
  2. Registrace 2006
   Schůze Rady 87. PS projednala stav registrace a připomněla úkoly zadané na schůzi vedení 9.1.


 • 9. Příští schůze kolektivu (20:00 - 20:05)
  se uskuteční 30.1.2006 od 18,30

 • Projednáno
 • Neprojednáno
© 87. PS „JAVOR“, POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU. NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Vytvořeno 87. PS „Javor“